Ny avsmakningsmeny kommer till hösten

Vi serverar inte avsmakningsmenyer under sommar perioden 18/6 – 20/8

Varmt välkomna med bokningar till hösten